Tag Archive for: asiakaskokemus

Yrityksen oma mielipide tavoitettavuutensa tasosta usein vailla pohjaa – Osa III

Ensimmäisessä osassa kerroin yleisesti käytössä olevasta teknisestä toteutuksesta, jolla yritys uskoi varmistavansa hyvän tavoitettavuuden asiakkailleen.

Toisessa osassa perustelin miksi asia ei ole näin ja nyt kolmannessa osassa lupasin kertoa mitä esimerkki 1 yrityksen tulee tehdä ehkäistäkseen asiakashävikkiä.

Tavoitettavuus kuntoon

Ensinnäkin esimerkki yrityksellä oli käytössään uusi nykyaikainen puhelinvaihde ts. mobiilivaihde.

Sitä ei tarvitse vaihtaa eli sen osalta yrityksellä on kaikki hyvin.

Ongelmia tuotti mitattavuus ja asiakashävikki.

Vaikka kyseessä on iso ja vakava ongelma, niin ratkaisu ongelman korjaamiseen on kuitenkin yllättävän helppo ja nopea korjata.

Ottamalla käyttöön nykyaikaisen aidosti puhelinliikennettä mittaavan takaisinsoittojärjestelmän yrityksen tavoitettavuusongelmat ja asiakashävikki poistuvat.

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta?

Ei pitäisi ja perustelen sen jälleen yksityiskohtaisesti samassa järjestyksessä, kuin osa II:ssa luettelin syyt asiakashävikille:

  • Enää asiakkaan soittoajan pituudella ei ole merkitystä, sillä sekuntinkin kestävä soitto kirjautuu vastaamattomana puheluna tavoitellun ryhmän reaaliaikaiseen hoitamattomien puheluiden listaan. Ei enää väliinputoajia – ei asiakashävikkiä.
  • Asiakkaan soittaessa ohi ryhmänumeron suoraan ryhmän jäsenen omaan suoraan numeroon, niin siitä jää aina jälki hoitamattomana puheluna reaaliaikaiseen hoitamattomien puheluiden listaan. Näin se ei pääse enää unohtumaan. Järjestelmä poistaa myös väärän toimintamallin, koska mittaamalla aidosti puhelinliikennettä yritys näkee todennetusti tapahtuiko takaisinsoitto asiakkaalle oikeasti ja tavoitettiinko asiakas ts. aukesiko puhelinlinja yrityksen ja asiakkaan välillä. Ei enää asiakashävikkiä.
  • Soittopyynnöt lähetetään jatkossa takaisinsoittojärjestelmästä, jolloin ne voidaan osoittaa koko ryhmälle tai tietylle ryhmänjäsenelle. Soittopyyntö listautuu reaaliaikaiselle soittolistalle, jolloin ne eivät pääse unohtumaan tai hukkumaan vahingossa. Soittopyyntö poistuu automaattisesti listalta, kun asiakas on tavoitettu ts. yrityksen ja asiakkaan välillä tulee puhelinlinjan aueta mikä estää puolestaan väärän toimintamallin eli soittopyyntöön reagoimatta jättämisen tai manuaalisen kuittauksen, että soittopyyntö olisi hoidettu, vaikka näin ei todellisuudessa olisi. Ei enää asiakashävikkiä tästäkään syystä.
  • Takaisinsoittoviivettä mitataan jatkossa puhelinliikennettä aidosti mittaamalla, jolloin yritys voi puuttua liian pitkiin takaisinsoittoviiveisiin ryhmä tai ryhmänjäsen kohtaisesti. Ei enää asiakashävikkiä, eikä kilpailijoiden tukemista tältäkään osin.
  • Enää asiakashävikkiä ei pääse syntymään, vaikka puheluidenvälittäjä olisikin varattu, koska nykyaikainen puhelinliikennettä seuraava takaisinsoittojärjestelmä seuraa jatkuvasti mitä asiakkaan puhelulle tapahtuu ja jos se jää vastaamattomaksi, niin se näkyy jälleen reaaliaikaisessa soittolistauksessa, josta se poistuu automaattisesti, kun asiakas tavoitetaan.

Kuten huomasit, niin esimerkki 1:n asiakashävikki, joka on tyypillisesti 15-30% puhelumääristä riippuen saadaan ylläolevalla ratkaisulla poistettua.

Nykyaikasella puhelinliikennettä aidosti mittaavalla takaisinsoittojärjestelmällä varustettu esimerkki 1 yrityksen tavoitettavuusprosentti nouseekin ratkaisun avulla merkittävästi yli 90 %.

Järjestelmä mahdollistaa 100% asiakastavoitettavuuden.

Mielenkiintoinen lisä on, että uusi järjestelmä poistaa myös päällekkäissoitot asiakkaille.

Miten tämä yleinen ja turhauttava ongelma saadaan poistettua, niin siitä kirjoitan seuraavassa postauksessa.