TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Willsoft Oy
Y-tunnus: 0856972-8
Vanhan Paukun tie 1, 62100 LAPUA
helpdesk [at] willsoft.fi

Yhteyshenkilön yhteystiedot

Marko Ojala
tietosuoja [at] willsoft.fi

Rekisterien nimet

Markkinointirekisteri, joka perustuu suostumukseen, asialliseen yhteydenottoon tai muuhun osoitettuun kiinnostukseen. Tähän rekisteriin kerätään ja tallennetaan henkilötietoja markkinointitarkoituksissa, kuten tuote- ja palvelutarjousten lähettämiseen, uutiskirjeiden ja kampanjoiden tiedottamiseen sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin liittyen.

Yritysasiakasrekisteri, joka perustuu asiakkuuteen, potentiaaliseen asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteydenottoon.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointirekisterin tietoja käsitellään suostumuksen perusteella markkinointitarkoituksissa. Tähän sisältyy esimerkiksi uutiskirjeiden ja tarjousten lähettäminen, kohdennetun mainonnan esittäminen sekä markkinointikampanjoiden toteuttaminen. Tietoja voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja muihin markkinointitarkoituksiin.

Yritysasiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen laskuttamiseen, asiakaspalveluun sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekistereissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

  • Henkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja kieli
  • Organisaation nimi ja yhteystiedot
  • Yhteydenottoja koskevia tietoja
  • Internet-sivuston käyttöön liittyviä tietoja (vieraillut sivut, IP-osoite ja selaintiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteri sisältää myös Willsoft Oy:n oman markkinointirekisterin ulkopuolisia tietoja. Näissä tiedoissa sen pääasiallinen tietolähde on Suomen Asiakastieto Oy.

Yritysasiakasrekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Voimme saada tietoja myös rekisteröidyn työnantajalta tai yhteistyökumppanilta.

Tietojen vastaanottajat

Rekisterien käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, joiden palvelut sijaitsevat EU:n alueella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät, joissa rekisterit sijaitsevat on suojattu asianmukaisesti palomuurien, salasanojen ja muiden yleisesti hyväksyttävien teknisten keinojen avulla. Pääsy tietoihin annetaan vain organisaatiomme valtuuttamille henkilöille.

Tietojen säilytysaika

Suostumuksen perusteella käsiteltävät markkinointirekisterin tiedot säilytetään niin kauan kuin suostumus on voimassa. Mikäli henkilö peruuttaa suostumuksensa, tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi.

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme tietoihin tarvittavat muutokset tai poistamme tarpeettomat, virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa, ilmoittamatta siitä erikseen.

Päivitetty 17.8.2023